Nätverket

För 18 år sedan bildade Malmö FF något unikt, Sveriges första företagsnätverk runt en fotbollsklubb. Det blev snabbt en succé och idag ingår omkring 80 företag i det framgångsrika nätverket som har varit en starkt bidragande orsak till MFF:s framgångar och utveckling under 2000-talet. 

Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och som ser idrottens potential som en positiv samhällsbyggande kraft. Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter erfarenheter och berikar varandras verksamheter.

Ett medlemskap i Nätverket gör dig och ditt företag till en del av Nätverkets dynamiska affärsmiljö. Men ger dig också många möjligheter till att synas tillsammans med Malmö FF, i vår marknadsföring och i din egen. Vill du veta mer om Nätverket, kontakta vår försäljningsavdelning.

Försäljningschef 
Magnus Svensson
0733-99 84 64
magnus.svensson@mff.se

Säljare
Ulrika Skoglund
0720-68 87 79
ulrika.skoglund@mff.se

Daniel Steen-Möller 
0733-48 18 60 
daniel.steen-moller@mff.se

Niklas Söderström
0701-43 16 62
niklas.soderstrom@mff.se