Årsmöte 2019

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 1 mars 2019 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Stadion (ingång 51).

Motion till ordinarie årsmöte från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Frågor
medlem@mff.se