Information

Malmö FF är en medlemsförening. Det betyder att det är medlemmarna som är och driver Malmö FF och formar klubbens nutid och framtid. Som medlem är du en del av klubben tillsammans med ungefär 6000 andra himmelsblå själar och har extra anledning att tänka på Malmö FF, vår himmelsblå färg och vårt klubbmärke med glädje och stolthet. Som medlem visar du än starkare din lojalitet med Malmö FF och föreningens mål och värderingar och som medlem kan du på årsmötet vara med och fatta de övergripande besluten och utse föreningens styrelse.

För att stärka samhörigheten och tillhörigheten anordnas varje år medlemsaktiviteter, utöver årsmötet. Medlemmarna har även kunnat få medlemsbrev via e-post med jämna mellanrum och MFF:aren, årsboken som speglar det gångna MFF-året.

Logga in på MFF:s medlemssida
Klicka här

Bli medlem
Som medlemsförening blir Malmö FF aldrig starkare än sina medlemmar. Om du inte redan är medlem men vill bli medlem och ytterligare bidra till föreningens fortsatta framgång och styrka kan du klicka här för att läsa hur du gör. 

Medlemsavgift 2017
Vuxen: 400 kr  
Ungdom (född 1999 eller senare): 200 kr 
Familj: 600 kr 

Ansök om medlemskap 2017

Medlemskapet ger dig möjlighet till förtur vid biljettköp i det fall Malmö FF:s skulle kvalificera sig för spel i någon av de europeiska cuperna. För 2017 gäller att betalningen av medlemskapet 2017 vara MFF tillhanda senast den 20 juni 2017 för att man ska kunna tillgodogöra sig förköpsmöjligheten. Detta gäller samtliga kvalmatcher och vid eventuellt fortsatt avancemang.

För rösträtt vid årsmötet måste du ha varit medlem 2016.

Familjemedlemskap ger alla som bor i samma hushåll fullvärdigt medlemskap i Malmö FF men familjen får bara en årsbok. Observera att max två personer som är över 18 år kan ingå i ett familjemedlemskap.

Om du redan ansökt om medlemskap och vill komplettera med uppgifter på resterande i familjen gör du det via detta formulär. 
OBS: För förtur till biljettköp i Europaspel var deadline för kompletteringar i familjemedlemskapet den 20/6.

Medlemskapet och dess förmåner aktiveras en vecka efter att betalningen är registrerad.