Värdegrund, uppförandekod och policys

Värdegrund

Ambition
Med ambition och mod når vi framgång.

Glädje 
Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje.
 
Fair play 
Vi följer regelboken på och utanför plan.
 
Klubben är störst 
Klubben är större än laget. Laget är större än individen.

Uppförandekod

Malmö FF är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som ligger till grund för idrotten i Sverige och för samhället i stort. Tillsammans med Malmö FF:s värdegrund innebär det att:
• Malmö FF är en demokratisk och öppen förening där alla som delar föreningens mål och värderingar kan bli medlemmar. 
• Malmö FF är och ska alltid vara en förebild och föregångare.
• Malmö FF värnar om samhällets och idrottens lagar och regler och idrottsrörelsens mål.
• Malmö FF vill väcka och sprida den glädje fotbolls- och idrottsutövning innebär.
• Malmö FF värnar om en storslagen inramning runt matcherna med hög stämning och en varm och inbjudande atmosfär för alla.
• Malmö FF bemöter funktionärer, motståndare och gästande publik med vänlighet och respekt. 
• Malmö FF hyllar ärlig och rättvis tävlan och möter både nederlag och seger på ett sportsligt sätt.
• Malmö FF är en integrerad del av samhället och en positiv social kraft som arbetar för att skänka stolthet och glädje till människorna i Malmöregionen.
• Malmö FF värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på laganda, gemenskap, samarbetsförmåga och respekt för andra.
• Malmö FF tar avstånd från rasism, våld, hot och andra former av verbala, fysiska, nedvärderande och andra angrepp på människor.
• Malmö FF hyllar principen om allas lika värde och tar avstånd från diskriminering.
• Malmö FF värnar om integrationen av människor med annan kulturell bakgrund i samhället.

Policys

Malmö FF har utvecklat policydokument för olika områden. Syftet är att tydliggöra inom vilka ramar föreningens verksamhet sker. Du finner Malmö FF:s policyer här.