Partners

Som en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubbar är Malmö FF ett varumärke som både syns och märks. Och som vår samarbetspartner får du och ditt företag möjlighet att synas och märkas tillsammans med oss.

En förening och ett varumärke som MFF exponeras miljontals gånger under ett år. MFF tillhör de mest exponerade lagen i TV och media. En normal säsong syns vi i TV 50 timmar, vilket motsvarar en ”TV publik” på 84 miljoner. Lägger vi till alla artiklar som skrivs om MFF och alla bilder som tas på klubbens representanter, så förstår var och en att MFF är en av de mest exponerade klubbarna i landet.

Med vår nya stadion förflyttas MFFs varumärke in i en annan dimension – med allt vad det innebär av ökad mediebevakning. Det gäller då per automatik också de företag som väljer att samarbeta med oss. Att synas tillsammans med MFF blir ett sätt att ytterligare förstärka det egna varumärkets personlighet och attityd.

Välkommen till Malmö FF.