Karriärakademin

Karriärakademin är ett initiativ av Malmö FF för att göra en insats mot ungdomsarbetslösheten i Malmö.

Med utgångspunkt i behoven hos klubbens samarbetsföretag arbetar Karriärakademin med matchning av arbetslösa Malmöungdomar i åldern 16-29 mot arbetstillfällen. Vi arrangerar också olika vägledande aktiviteter med information om branscher och yrken samt skapar nya arenor för företag och ungdomar att mötas på. 

Vår verksamhet finansieras av Malmö FF och Malmö stad. Vi samarbetar med Malmö stad och Arbetsförmedlingen för att kunna överbrygga glappet mellan vad ungdomen kan och vad som krävs för jobbet. Vi är extra stolta över det idéburna offentliga partnerskap vi har med staden.

För arbetsgivare >
För arbetssökande >
Jobbmatchning >
Event >
Vägledning >
Transnationellt arbete och spridning >

Kontakt 
Karin Heri, verksamhetsansvarig
0728-88 02 77
karin.heri@mff.se

Ivo Konjevod, ungdomsansvarig
0704-74 09 85
ivo.konjevod@mff.se

För arbetsgivare

Ni får ett fördjupat samarbete med Malmö FF och ett nätverk med andra företag som är engagerade i Karriärakademin. Ni kan få hjälp att möta era rekryteringsutmaningar proaktivt samtidigt som ni bidrar till ett bättre samhälle – CSR på riktigt!

Låt oss bli partners kring en viktig samhällsutmaning, fler unga i arbete!

För vem? 
• För nya och befintliga samarbetspartners till Malmö FF

Vad krävs av er?
• Ett äkta engagemang
• En möjlighet att anställa en eller flera personer, alternativt att ställa upp med riktade insatser vid enstaka tillfällen. Vi diskuterar tillsammans vad just ni kan att bidra med. 

Vad får ni?
• Ett fördjupat samarbete med Malmö FF.
• Ett nätverk med andra företag som är engagerade i Karriärakademin. 
• En väg att möta rekryteringsutmaningar proaktivt.
• En partner som lyssnar på era behov och sedan matchar in rätt kandidat.
• En möjlighet att få hjälp med skräddarsydda program för kandidater.
• Ett konkret sätt att bidra till Malmös ekonomiska och sociala hållbarhet – CSR på riktigt.

Kontakta Karriärakademin >

För arbetssökande

För vem? 
• För arbetssökande ungdomar i åldern 16-29 år som är folkbokförda i Malmö och inskrivna på Arbetsförmedlingen

Vad krävs av dig?

• En stark vilja att få ett jobb
• Att du verkligen tar chansen när du får den

Vad får du? 
• En möjlighet att få kontakt med företag du kanske inte skulle kommit i kontakt med annars.
• En möjlighet att få ett jobb utifrån din potential, även om du ännu inte kan allt som krävs.
• En möjlighet att få rätt utbildning för att kunna klara jobbet.
• Samtidigt som du är i utbildning för ditt kommande jobb har du regelbundna träffar på Karriärakademin. 
• Stöd i form av en ungdomsansvarig som du har kontinuerlig kontakt med.

Intresserad? Gilla oss på Facebook och håll dig uppdaterad. Där publiceras alla nyheter och jobbmöjligheter.

Kontakta Karriärakademin >

Nästa karriärdag närmar sig!


Se Malmö stads film ovan från minimässan och fotbollsturneringen "Karriärdag med Fotbollsturnering 2.0" i november 2016.

Den 23 november 2016 anordnade Malmö FF tillsammans med Arbetsförmedlingen och Malmö stad ”Karriärdag med Fotbollsturnering 2.0". Syftet med turneringen är att skapa en mötesplats för företag och arbetslösa ungdomar. Med ett stort antal deltagare – både företag och ungdomar – blev dagen en stor succé.

Nu är det dags igen! Den 6 mars 2017 anordnar vi nästa karriärdag med fotbollsturnering. Vill ditt företag vara med? Hör av dig till Karin Heri på MFF:s Karriärakademi. Vill du som ungdom vara med kontaktar du Arbetsförmedlingen.

Jobbmatchning

Vi arbetar för att hitta jobbmöjligheter hos våra samarbetsföretag, och matchar sedan in arbetslösa ungdomar med rätt förutsättningar och drivkrafter. Då det ofta finns ett glapp mellan vad ungdomen kan och vad som krävs på jobbet behöver hen ”kläs på” för att vara redo. Därför har vi ett utvecklingsfönster, där ungdomen får det hen behöver i form av utbildning, praktik eller annat. Under denna tid har ungdomen regelbunden kontakt med en ungdomsansvarig på Karriärakademin, samt deltar i regelbundna träffar på Karriärakademin.

En skillnad mot många andra verksamheter är att man inte ”kommer in” i Karriärakademin förrän det finns en jobbmöjlighet man är matchad mot. Urvalet sker i första ledet med hjälp av våra samarbetspartners Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö. Ibland har vi större träffar och event, och ibland går vi direkt på traditionella intervjuer. Processen baseras alltid på den specifika situationen och behovet. 

Exempel på hur vi arbetar: 
MKB – matchning med lärlingskandidater
Intersport – jobbmatchning  
SSP – breddning av ansökningar  
Ricoh – event för att locka fler tjejer till branschen
Sveriges Tvätteriförbund – jobbmatchning
Moelven Modus – jobbmatchning
MIAB/NCA – jobbmatchning med stor rekryteringsträff på Stadion där 230 intervjuer ledde fram till 33 jobb.


Kontakta Karriärakademin >
 


Event

Ett par gånger per år anordnar Karriärakademin event, där även ungdomar som inte är inskrivna i Karriärakademin kan delta. Eventen har syftet att hjälpa ungdomar få kontakter, vägledning, information, inspiration och utveckling. Med hjälp av våra samarbetspartners vill vi vara nyskapande i både upplägg och samverkansformer. De karriärevent Malmö FF:s Karriärakademi anordnar ska tillföra något som inte redan finns i Malmö.

Detta ger en större mängd ungdomar möjlighet att delta och ha glädje och hjälp av Karriärakademins arbete. Eventen ger även arbetsgivare som inte har möjlighet att anställa någon just nu men ändå bidra med något en möjlighet att vara med och bidra. I våra event är våra samverkanspartners Arbetsförmedlingen och Malmö Stad en bärande del.

Vi ordnar även företagsspecifika event, t ex i samband med ett jobbmatchningsuppdrag eller som ett bidrag till karriärvägledning. 

Exempel 
Karriärdag med fotbollsturnering 
Varför våra samarbetspartners tycker att Karriärdag med fotbollsturnering är en bra aktivitet  
Filma dig till framgång

Kontakta Karriärakademin >

Vägledning

En viktig del i Karriärakademins arbete är att vi tillsammans med våra samarbetspartners bidrar med vägledning och branschkännedom till ungdomar. Många ungdomar känner idag endast till ett fåtal yrken. Detta begränsar både ungdomen i sitt yrkesval, men gör också att arbetsgivarna får en snävare rekryteringsbas.

Genom informationsmöten och event hjälper vi arbetsgivare att komma ut med information få kontakt med ungdomar som de inte annars skulle nått ut till. Vi arbetar också gärna tillsammans med skolor och bidrar med kopplingen mellan skolan och näringslivet. I detta kan vi själva hålla föreläsningar om jobbsökande och karriärvägledning, men även koppla ihop så att eleverna kan få träffa och lyssna på yrkespersoner som arbetar i branscher de kanske inte ens funderat på. Arbetsgivarna vi arbetar tillsammans med är föreningens samarbetspartners.

Kontakta Karriärakademin >

Transnationellt arbete och spridning

Transnationellt arbete
För att hämta inspiration och utveckla vårt arbete har vi med ett transnationellt spår, där vi upparbetar samarbeten och hittar goda exempel som vi kan implementera i vår egen verksamhet. Det börjar ofta med ett studiebesök tillsammans med utvalda samarbetspartners, där vi identifierar samarbetsmöjligheter och fortsätter därefter från hemmaplan. 

Hittills har vi påbörjat utbyte med Frankrike och Tyskland
 
Spridning
Då vi arbetar med metodutveckling är det en självklarhet för oss att inte arbeta isolerat, utan att dela med oss av vad vi gör. Därför arbetar vi ständigt med såväl strategisk påverkan som spridning av mer operativt slag. 

Exempel på spridning av vårt arbete:

Sydsvenskan då vi började vår förstudie  
Studio Ett då vi började vår förstudie 
Debattartikel på opinion i Sydsvenskan  
Utdelning av flyers på Malmö Centralstation 

Kontakta Karriärakademin >