MFF stödjer

Från och med sommaren 2016 stödjer MFF de två ideella stiftelserna Ronald McDonald Hus och Henrik Superman som en del av föreningens samhällsengagemang. Gemensamt för de två stiftelserna är att de är lokalt förankrade, icke-vinstdrivande och att de arbetar för att på olika sätt hjälpa barn med svåra sjukdomar.

Henrik Superman
När MFF-supportern Henrik Ekelund gick bort i cancer vid sju års ålder hade han och familjen kämpat mot sjukdomen i sex år. Stiftelsen Henrik Superman bildades ett par år senare på initiativ av nära vänner till familjen för att stötta cancerdrabbade barn och deras familjer med allt från resor och leksaker till hjälpmedel och juridisk rådgivning.

Läs mer på www.henriksuperman.se

Ronald McDonald Hus
Intill Skånes Universitetssjukhus i Lund finns Ronald McDonald Hus, så att svårt sjuka barn och deras familjer kan bo tillsammans i en hemlik miljö under en svår tid. Här bor familjerna tillsammans med andra som är i en liknande situation. För föräldrarna finns det möjlighet att prata med någon som förstår precis vad de går igenom.  För barnen och syskonen blir vardagen på huset ett sätt att skingra tankarna.

Läs mer på www.ronaldmcdonaldhus.se

Har du frågor om MFF:s stöd till stiftelserna, kontakta cina.wikeborg@mff.se.